TAŤKÁRIUM 2018

Prohloubení a utužení vztahů mezi otcem a dětmi, projev mužské lásky k dětem, uzdravování vztahů s dětmi, obohacení dětí o nové mužské a dětské přátele.

9. - 15. července 2018

VÍCE INFORMACÍ ZDE

Skalka 22, Skalka u Doks

13. - 19. srpna 2018

Kubasova chalupa, Sudislav nad Orlicí
(již plně obsazeno)

Pro koho jsou letošní Taťkária?

Pro roky 2017 a 2018 je Taťkárium součástí projektu OTA - otec v akci. Zúčastnit se ho tedy mohou jen aktivní účastníci tohoto projektu. Jelikož kapacita Taťkárií je omezená - dohromady jen 80 tátů (+ jejich děti) - omlouváme se všem tátům, kteří se o Taťkáriu dozvěděli a chtěli by jej zažít. V tuto chvíli zvažujeme vytvoření 3. Taťkária, které by nebylo součástí projektu OTA - otec v akci, a mohli se tak na něj přihlásit tátové mimo projekt.
Děkujeme za pochopení.

Otcovský vesmír

Co se stane, když vyrazí tátové s dětmi sami ven? Naplní se obavy babiček o zlámaných nohách a vyražených zubech? Anebo se každý den opakuje památná věta z filmu S Tebou mě baví svět „ale maminka mi vždycky před koupáním sundá bačkůrky“?

Ano, my muži přistupujeme k výchově dětí jinak než ženy. Většinou necháváme věci se jen tak dít, spíše pozorujeme, než zasahujeme, máme rádi volnost a svobodu a to jak pro nás, tak pro děti kolem nás. Ale zároveň máme v průběhu roku málo času, moc málo na všechno a tak ten strávený s dětmi je často vzácný.

Spolu

Vyslyšeli jsme volání po organizované akci, při které se sejdou otcové a děti, aby uzdravili a utužili vzájemné vztahy, prohloubili vzájemnou důvěru.

Na Taťkáriu společně vytváříme prostor, v němž jsme skutečně přítomní spolu s dětmi, prostor důvěry a bezpečí, prostor, v němž je přítomna hravost i vážnost, akce i meditace, síla i zranitelnost, prostor, kde se děti učí od nás a my od dětí.

Nezapomenete

Taťkárium je výjimečná dovolená, připravená pro Vás a Vaše děti, kluky i holky takřka všeho věku, děti biologické, vyženěné, adoptované i vypůjčené. Jen Vaše ženy a jejich mámy necháte tentokrát doma. Společně vytvoříme krásný, otcovský vesmír.

Domů si  pak odnesete prožitky uložené ve Vašich srdcích, hlubší kontakt s Vašimi dětmi a radost, kterou budete moci sdílet s Vašimi blízkými doma. Připomínat Vám to budou trička, která si hned první den vyrobíme.

Co vás čeká?

pro táty s dětmi ve věku 3-18 let

6-7 h meditace pro táty

10-13 h a 19-22 h společný organizovaný program pro táty i děti

společný i různorodý program pro 3 věkové skupiny

Na co se můžete těšit?

Kopu srandy, psiny, zábavy, štěstí a smíchu (ze kterého vás možná budou bolet čelisti)

Společné councily pro děti i dospělé

Katapult - aneb házení do sena

Pád důvěry

Divadlo dětí i dospělých

Společná kapela plná bicích

Tancovačka pro děti i táty

Masáže dětí i masáže od dětí dle přírodních elementů

Večerní filmy

Tajný program pro táty

Hledání pokladu

Prostor pro tvořivost

A samozřejmě na táboráky!

Vzkazy od účastníků Taťkária 2015

Pepa Raba
Pepa Raba

"Taťkárium 2015 mě doslova změnilo život. Společný čas vědomě strávený s mými dcerkami, mě otevřel oči. Docela jsem zůstal koukat, jak mě moje holky vidí. V průběhu následujícího roku jsem dost věcí přehodnotil, změnil práci, trávím s dětmi více času, věnuji se více i sám sobě. Taťkárium 2016 si nenechám ujít."

Petr Kapek
Petr Kapek

"Spojení Kubasovy chalupy a programu v mužském kruhu, jež byl vytvořen tak, abych se mohl hravě a tvořivě setkat se svou dcerkou, se pro mě stal vrcholem minulého léta. Akci doporučuji všem chlapům, kteří rádi vymýšlí klukoviny se svými dětmi a zároveň i chtějí tvořit něco, co nás přesahuje. Neboť se nedostanete pouze do společnosti otevřených otců, kteří se nebojí blbnout se svými dětmi, ale i chlapů, kteří pracují se svou mužskou energií a jsou ochotni naslouchat a sdílet své zkušenosti. Nezažil jsem jen divadlo, fotbal, malování, řeku na nafukovací duši, koupání, olympiádu... ale i třeba bubnování u ohně... ranní meditační kruh... či setkání s mou dcerkou uprostřed bludiště, které je vystavěné před skrýší Jana Ámose Komenského, kde psal svou knihu, jejíž název pro mě přesně označuje to, s čím se na Taťkáriu můžete potkat: LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE."

Ondra Vaněk
Ondra Vaněk

"Ležím na zádech na trávě na zemi, u nohou mi hoří oheň, nad sebou mám letní hvězdnaté nebe. Nalevo za mojí hlavou hraje kytarista, napravo duní bubeníci a já do noci svobodně zpívám - naše hlasy se slévají v improvizované harmonii a čas přestává existovat. U toho všeho mi na břiše usíná a pak klidně spí můj mladší syn, starší se stulí ke mně po mém boku. Ve chvílích ztišení vnímám náš společný dech, klid, prostor. Vše je jak má být, vše je dokonalé."

Taťkária se konají na Skalce u Doks a na Kubasově chalupě, a samozejmě v okolí těchto "základních táborů".

Více informací o Skalce naleznete zde.
Více informací o Kubasově chalupě naleznete zde.

 

Ceny dle ubytování a počtu dětí

V ceně bude zahrnuta výborná vegetariánsko-masitá strava (plná penze)
počínaje pondělní večeří a konče nedělním obědem.

Taťkária 2018 pro vás připravují chlapi z mužského kruhu:

Petr Hadač
Petr Hadač

Už v dětství jsem měl přezdívku filozof, stále jsem hledal odpovědi na těžké otázky. Po přečtení mnoha moudrých knih jsem si uvědomil, že to samo o sobě nestačí, že změna přichází až s činy. Absolvoval jsem 3-leté sebezkušenostní studium filozofie Principy života, on-line program Cesta pravého muže, roční výcvik Mužská síla, kde letos pracuji jako asistent, roční výcvik Mužská sexualita. Pracuji jako kouč a mentor osobního rozvoje. Facilituju mužské a mužsko-ženské kruhy v Brně. Vlastní děti zatím nemám, zato má partnerka má děti tři :-) Rok života jsem strávil v USA jako au-pair. Dětem se snažím dávat to, co mi v mém dětství chybělo nejvíc - kontakt, bezpečí, ujištění, oporu, povzbuzení, čas, naslouchání, uznání emocí a pocitů a vlídné slovo.

Pavel Michalik
Pavel Michalik

Když se mi narodil syn, měl jsem pocit, jako když mě uchopila obrovská řeka a nese mě někam do neznáma. Sem tam jsem zahlédl břeh, ale bez jakékoliv možnosti se ho byť jen na chvilku chytit. A trvalo dlouho, než jsem znovu získal pocit, že si život určuji trochu víc i já sám. Děti jsou pro mě stále obrovský učitelem, svou autenticitou a upřímností mi ukazují místa, která ve svém životě přehlížím. Pomáhají mi nechávat své srdce otevřené lásce. Mám doma jednoho vlastního a dva „vyženěné“ syny, učím na vysoké škole zároveň studuji pedagogickou fakultu, vedu večerní mužské kruhy a výcvik Přestaň být hodným klukem. Zabývám se programy pro dospívání a přechodovými rituály a tím, jak tyto aktivity dostat do škol a vzdělávacího procesu. Proto zakládám soukromou základní školu. Stojím za projektem knihy autentických mužských příběhů Divý muž. Absolvoval jsem dvouletý výcvik Cosmic Airport Training ve Švédsku zaměřený na vědomé rození, žití a smrt, roční výcvik Mužská síla, kde již druhým rokem asistuji a roční výcvik Mužská sexualita a kurz „Co dělá z chlapců muže“ zaměřený na přechodové rituály pro dospívající.

Petr Suchý
Petr Suchý

Petr studoval matematické inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a informatiku na Vysoké škole ekonomické. Řadu let pracoval v bankách, nejdéle v Raiffeisenbank na oddělení finančních trhů, kde po zásadním zlepšení interních procesů zavedl dvě webové platformy pro obchodování na finančních trzích. Vždy ho to však táhlo k vzdělávání dětí a dospělých, a tak během kariéry absolvoval kurz zážitkové pedagogiky a realizoval několik akcí pro dospělé i děti. Dlouhodobě se zajímá o seberozvoj, absolvoval řadu kurzů, firemních i soukromých. Prošel Mužským výcvikem. Rád cvičí jógu, věnuje se skautskému oddílu v Říčanech a nejraději ze všeho tráví čas s dětmi v přírodě. Petr k tomu říká: "Pracovat s dětmi mi připadá velmi smysluplné, přináší mi to radost a naplnění."

Kontakt:

Petr Hadač, +420 608 470 704, info@petrhadac.com
Pavel Michalik, +420 604 878 999, pavelmichalik1@gmail.com