Taťkárium

ADVENTNÍ BESÍDKA
16. 12. 2023

 

JARNÍ TAŤKÁRIUM
24. - 28. 4. 2024

Již pouze s vlastním ubytováním
(obytné auto nebo ubytování v okolí)

VESELÉ PLUTÍ
23. - 25. 8. 2024

 

LETNÍ TAŤKÁRIUM
12. - 18. srpen 2024

 

Projekt pro táty a děti vedený muži z Mužského kruhu.

Naší vizí je uzdravení, projasnění a prohloubení stávajících vztahů tátů se svými dětmi. Prostředkem nám budou hry a společné aktivity.

Někteří z nás se potkají znovu, jiní přijedou poprvé, od všech se dá ale získat inspirace. Každý z účastníků, a to i ten nejmenší a nejmladší, totiž může být podnětem pro táty a jejich děti.